Η αειφόρος ανάπτυξη και η βελτίωση των φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών χώρων είναι οι κύριοι στόχοι της florinnovation srls. Φιλοδοξία μας είναι να εφαρμόσoυμε τη δημιουργικότητα και την έρευνα ώστε να αντιληφθούμε και να ελέγξουμε τη σκοπιμότητα μελλοντικών σεναρίων φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και να αναπτύξουμε τα εργαλεία, τις στρατηγικές λειτουργίας και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από εταιρείες που θέλουν να γίνουν " επιχειρήσεις του μέλλοντος " .
 
Η florinnovation srls επιδιώκει στην παρούσα φάση, τα ίχνη ενός βιώσιμου μέλλοντος, να παρακολουθήσει και να αναπτύξει τις πιο δημιουργικές επιχειρηματικές ιδέες, για να συγκεντρώσει τις πιο εξειδικευμένες και κατάλληλες ενέργειες και δεξιότητες για τη διαχείριση των πόρων, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και της κατανάλωσης και ικανό να διασφαλίζει ποιότικα έργα. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατές συνέργειες που υποστηρίζονται από τη χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας ώστε να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή και διεθνή διεπιστημονική ομάδα, που αποτελείται από νέους τεχνικούς που με ενθουσιασμό αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που προβάλει ο σύγχρονος κόσμος. Νέοι άνθρωποι που έχουν πάθος για έρευνα, επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και δεσμεύονται να συμβάλουν στην καινοτομία στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της βιώσιμης πράσινης ενέργειας, μέσω της επικοινωνίας και της διαδραστικότητας με τον εικονικό κόσμο, προκειμένου να αναπτύξουν σχέδια που θα υποβληθούν τόσο στις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις όσο και σε ιδιωτικές εταιρείες.

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati dal sito ed eventualmente disabilitarli. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie.