Η florinnovation srls είναι μέρος των καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων και για όλες τις δραστηριότητες ενασχόλησης μας, χρησιμοποιούμε διαδικασίες, υλικά, τεχνολογία και καινοτόμο διαχείριση που υποστηρίζονται από μια διεπιστημονική τεχνική δομή, αφιερωμένη στην έρευνα, τον πειραματισμό, την προτυποποίηση και κατά συνέπεια στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
 
Η κύρια ενασχόληση της florinnovation srls είναι η έρευνα, ο πειραματισμός, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και εμπορία συστημάτων, εξοπλισμού, λογισμικού και καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογικής αξίας, όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την πράσινη αρχιτεκτονική, συστήματα κατασκευής και έκτακτης ανάγκης, συστήματα αναπαράστασης και εικονικής επικοινωνίας, έργα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati dal sito ed eventualmente disabilitarli. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie.